Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Kundeservice

Showroom og lager

Det er fullt mulig å teste våre produkter før kjøp og varer kan hentes fraktfritt på vår adresse etter avtale.

Lager og Showroom har samme adresse: Larsehagan 28, 3409 Tranby

Vi har ingen faste åpningstider, men er vanligvis tilgjengelige for kundebesøk på kvelder og helger etter avtale.


Salgsbetingelser

Partene:

Selger er Ergo Fitness Norge As, Adresse: Larsehagan 28, 3409 Tranby

E-post: [email protected]

Tlf: 97714353

Org nr: 915 080 332

og betegnes i det følgende som selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.


Betaling:

Kortbetaling i nettbutikk eller Paypal

Faktura

Vipps

Kontanter

Vi har ikke kort terminal


Levering:

Vi leverer varer til hele fastlands Norge. Innbæring er ikke inkludert.

Montering kan bestilles som en tilleggstjeneste på Østlandet.

Levering er skjedd når kjøperen, eller dens representant, har overtatt varen.

Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Varen skal leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.


Angrerett:

Kjøperen kan angre kjøpet av varen og vi har 30 dagers åpent kjøp/angrerett.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 30 dager fra kjøper har mottatt varen. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe:

Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen er mottatt.

Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen.

Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt tilbake.

Varen(e) må pakkes forsvarlig i original emballasje ved retur hvis ikke vil angreretten bortfalle.


Garanti:

Hvor lang garantitid har jeg?  

Kondisjon:

Til privat bruk så tilbyr vi 3 års garanti på slitedeler og 5 år på elektronikk, ramme og motor.

For bedrifter tilbyr vi 1 års garanti på slitedeler, 3 års garanti på elektronikk og 5 år på ramme og motor.

Styrkeapparater og øvrig treningsutstyr:

Til privat bruk tilbyr vi 5 års garanti på alt treningsutstyr bortsett fra puter som har 2 års garanti.

For bedrifter tilbyr vi 3 års garanti på alt treningsutstyr bortsett fra puter som har 1 års garanti.

Du kan lese mer om garanti i forbrukerkjøpsloven.

Husk at riktig montering, bruk og vedlikehold er en forutsetning.

Klemte ledninger ved montering, feil vedlikehold osv dekkes ikke av garanti.


Mangel ved varen - kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

Retting eller omlevering

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Heving

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling. Forbrukertilsynet er tilgjengelig på telefon 23 400 600.


Serviceavtale:

Ta kontakt for tilbud.


Personvernerklæring

Personvernerklæringen gjelder innsamling og bruk av personopplysninger i forbindelse med kjøp og andre henvendelser på ergofitness.no. Her finner du informasjon om hvilke personopplysninger som samles inn, hva de brukes til og hvilke rettigheter du har.

Ergo Fitness Norge As, organisasjonsnummer 915 080 332 (heretter "vi") er ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger.

Hvilke personopplysninger behandler vi?

Vi samler inn og behandler informasjonen du oppgir, kjøps- og ordrehistorikk og bestilling over tlf eller på mail.

Vi samler inn og behandler følgende opplysninger om deg som kunde:

Navn, adresse, e-post og telefonnummer. For å kontrollere at opplysningene er riktige, kan disse sjekkes mot eksterne registre, som for eksempel adresseregistre.


Historikk på kjøpshistorikk

Vi kan kontakte deg via e-post, SMS, vanlig post eller andre alternativer ut fra de samtykker du selv avgir.

Våre nettsider benytter ikke informasjonskapsler / cookies og vi benytter heller ikke Google Analytics til webanalyse. Vi sender ikke ut nyhetsbrev eller tilbud til våre kunder.  

Hva bruker vi dine personopplysninger til?

Vi benytter informasjonen om deg til å fullføre bestillinger du gjør og for å kunne besvare eventuelle spørsmål du måtte ha hos kundeservice.


Fortell meg mer:

Vi benytter informasjonen vi har om deg til følgende:

For å administrere ditt kundeforhold.

For å kunne besvare dine henvendelser til kundeservice

Analysere kjøpshistorikk

Hvem behandler dine personopplysninger (databehandlere)

Vi beholder all informasjon internt og gir det ikke videre til tredjepart, med mindre de jobber på oppdrag for Ergo Fitness Norge As i henhold til det som er beskrevet under Hva bruker vi dine personopplysninger til.


Fortell meg mer:

Regnskap utføres av Norian Regnskap As.

Flere selskaper behandler dine kundeopplysninger. Slike selskaper er databehandlere og skal etter avtale med oss behandle personopplysningene dine i henhold til de databehandleravtaler som er inngått. Vi pålegger databehandleren å sørge for en forsvarlig informasjonssikkerhet og sletting av personopplysninger.

Følgende selskap utenfor Ergo Fitness Norge AS er sentrale når dine opplysninger behandles:

Norian regnskap

Paypal betalingsløsning

Posten for utsendelse av varer


Hvem har tilgang til dine personopplysninger?

Ansatte i Ergo Fitness Norge As, Norian regnskap har tilgang til dine personopplysninger.

Deling av personopplysninger

Dine personopplysninger holdes internt, med de unntakene vi har beskrevet i punktene ovenfor.

Innsyn i personopplysninger

Du kan se hvilken informasjon vi har om deg på Min Side. Der kan du endre personopplysninger og samtykker.

Innsyn i personopplysninger